PODSUMOWANIE ROKU
FACEBOOK

Skontaktuj się z nami

KONTAKT
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

Podsumowanie naszej działalności za rok 2022

 

 • Działalność ratownicza:

  - OSP w roku 2022 uczestniczyła 115 razy w akcjach ratowniczych, w tym:
  alarmy fałszywe 2 razy, KPP osoby izolowane 2 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 22 razy, owady błonkoskrzydłe 17 razy, w gaszeniu pożarów 23 razy, w likwidacji skutków wichury 27 razy, wypadki 12 razy, zabezpieczenia lądowiska i pomoc dla LPR 3 razy, zabezpieczenia rejonu 6, inne 1 raz.
  - Liczba wyjazdów gospodarczych: 10.
  - Liczba wyjazdów poza teren gminy: 25 razy, Sochaczew 21 razy, Dębówka 1 raz, Nowy Szwarocin 1 raz, Paski Nowe 1 raz, Żdżarów 1 raz.

 • Działalność prewencyjno-szkoleniowa:

  - W roku 2022 braliśmy udział w kursach i szkoleniach: kurs „BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych”, kurs recertyfikacji, Komora dymowa w Błoniu, ćwiczenia kompanii odwodowej z łodzią.
  - Pogadanki na temat „Pierwszej pomocy i postępowania w czasie pożaru” dla dzieci w Szkole Podstawowej w Paprotni, pogadanki dla pielgrzymów w Muzeum Pożarnictwa.

 • Sprawy gospodarcze:

  - Pozyskaliśmy następujący sprzęt i wyposażenie: pompy elektryczne do pompowania wody firmy HONDA - 2 szt., steny – 2 szt. trójnóg z wyciągarką – 1 kpl., Radiostacje przenośne MOTOROLA DP 4600e z ładowarką – 3 kpl., pompa ręczna hydrauliczna do ciecia pedałów w pojazdach.
  - W ramach prac społecznych wykonano: sprzątanie terenu wokół remizy, w remizie, na strychu remizy, w biurach i bibliotece, odśnieżanie terenu przy remizie, remont dachu - wymiana blachy i podbitki dachowej oraz ocieplenia dachu na budynku remizy, naprawy bieżące sprzętu ratowniczego, pojazdów.

 • Działalność kulturalna:

  - wyjazd z Minerwą do Stoczka na 100-lecie OSP Stoczek, wyjazd na uroczystości 80-lecia OSP Raszyn, wyjazd na Powiatowy Dzień Strażaka w Sochaczewie, Powiatowy Dzień Strażaka w Żyrardowie, ślub strażaka z JRG Sochaczew, pogrzeb strażaka z OSP Skrzelew.

 • Inne działania:

  - Spotkanie strażaków z Komendy Wojewódzkiej PSP z Warszawy, udział w Gminnych Uroczystościach z okazji Dnia Św. Floriana i w paradzie wozów bojowych po ulicach Gminy Teresin, zabezpieczenie parkingu klasztornego z okazji 100 lecia Rycerza Niepokalanej dnia 8 stycznia oraz dni odpustowych 14 i 15 sierpnia, spotkanie i oprowadzanie delegacji strażaków z Ukrainy.

 

 

Podsumowanie naszej działalności za rok 2021

 • Działalność ratownicza:

  - OSP w roku  2021  uczestniczyła  105  razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów  16  razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń  88  razy, alarmy fałszywe  1  raz.
  - Inne działania prewencyjne: roznoszenie maseczek dla mieszkańców gminy Teresin.
  - Liczba wyjazdów poza teren gminy: 7, Kożuszki Parcel 3 razy, Sochaczew 2 razy, Chrzczany 1 raz, Warszawa 1 raz.

 • Działalność organizacyjna:

  - Dh Janusz Kulak został odznaczony statuetką  „NAJBARDZIEJ AKTYWNY STRAŻAK POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2021 ROKU." – nadaną przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Sochaczewie i Komendę Powiatową PSP w Sochaczewie.


 • Działalność prewencyjno-szkoleniowa:

  - W roku 2021 braliśmy udział w kursach: kurs operatorów sprzętu, kurs ON-LINE kierowców, kurs podstawowy.
  - Przeprowadziliśmy pogadanki z zakresu prewencji, ogółem 32, w tym dla dzieci i młodzieży 2.
  - Pogadanki na temat „Pierwszej pomocy i postępowania w czasie pożaru” dla dzieci w Szkole Podstawowej w Paprotni, pogadanki dla pielgrzymów w Muzeum Pożarnictwa.

 • Sprawy gospodarcze:

  - Pozyskaliśmy następujący sprzęt i wyposażenie: ubrania bojowe 3 szt., hełmy 3 szt., rękawice bojowe 2 pary, radiostacje nasobne Motorola 3 szt.
  - W ramach prac społecznych wykonano: sprzątanie terenu wokół remizy, w remizie, w biurach i bibliotece, odśnieżanie terenu przy remizie, naprawy bieżące sprzętu ratowniczego, pojazdów.

 • Działalność kulturalna:

  - Wywiad ON-LINE dla POLSKA THE TIMES, nagranie dla tv internetowej Adriana Sochy z okazji święta Św. Floriana, nagranie programu dla TVP „Dobre historie”, nagranie programu dla telewizji EVTN Siostry Angeliki z USA.

 • Inne działania:

  - odwiedziny Pana Generała Pożarnictwa Janusza Nowaka z Krakowa, roznoszenie ulotek na temat szczepień i rozdawanie maseczek przy furcie klasztornej, udział w Gminnych Uroczystościach z okazji Dnia Św. Floriana i w paradzie wozów bojowych po ulicach Gminy Teresin, udział w ćwiczeniach KSRG w Elżbietowie, udział w ćwiczeniach kompanii powodziowej KOO „Płońsk” w Nowym Mieście, zabezpieczenie parkingu klasztornego z okazji dni odpustowych 14 i 15 sierpnia, spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą dnia 15 sierpnia przed remizą, spotkanie i oprowadzanie delegacji strażaków z Ukrainy, udział w pogrzebie dh. Edwarda Feligi i druhny Eweliny Marchlewskiej – która zginęła w wypadku wozu bojowego w Czernikowie.

 

 

Podsumowanie naszej działalności za rok 2020

 •  Działalność prewencyjna:

  - Pogadanki ogółem: 10, w tym dla dzieci i młodzieży 8.
  - Inne działania prewencyjne: roznoszenie maseczek dla mieszkańców gminy Teresin.

 • Działalność ratowniczo – szkoleniowa:

  - OSP w roku 2020 uczestniczyła 109 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 25 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 81 razy, alarmy fałszywe 3 razy.
  - Liczba wyjazdów poza teren gminy 14, Sochaczew 10 razy, Kolonia Kożuszki 2 razy, Kożuszki Parcel 1 raz i Pilawice 1raz.
  - Kursy szkoleniowe: kurs naczelników Feliksów, szkolenie z zakresu recertyfikacji KPP w Sochaczewie (nie zakończone egzaminem z powodu Covid – 19)

 • Sprawy gospodarcze:

  - W roku 2020 OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: kosz ratowniczy, zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi, elektrody AED 2 szt., akumulator, przetwornica 12V/203V, pachołek składany szt. 2, lizak do kierowania ruchem podświetlany szt. 3.
  - Prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie: wymieniono instalację sanitarną w remizie w tzw. kantorku, przedłużono i wyprowadzono hydrant z remizy na zewnątrz budynku, przedłużono o metr garaż z tyłu remizy, wykonano prace konserwacyjne przy Minervie, przeprowadzono prace gospodarcze i porządkowe przy i w remizie.

 • Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa:

  -
  Przejazd Minervą po klasztorze przy odbiorze budynków po ociepleniu przez Pana Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego Adama Struzika, przejazd Minervą i Suzuki podczas ślubu strażaka, udział strażaków w pogrzebie o. Andrzeja Kuśmierskiego w Łodzi i udział ze sztandarem w pogrzebie druha Mieczysława Zielińskiego w Rybnie.

 • Inne działania

  -
  Zabezpieczenie wyścigu kolarskiego w Teresinie.

 

 

Podsumowanie naszej działalności za rok 2019

W 2019 roku mieliśmy 115 akcji, w tym:

 • 84 na terenie gminy;
 • 31 poza gminą.

 

Wyżej wymienione działania to:

 • 28 pożarów;
 • 86 miejscowych zagrożeń
 • 1 alarm fałszywy.

 

Ogólny czas jaki bracia spędzili w czasie trwania różnych wydarzeń:

 • 766,1 h. w czasie akcji;
 • 163,9 h. w czasie ćwiczeń, szkoleń i zabezpieczeń.

 

W czasie działań ratowniczych mieliśmy:

 • 13 osób rannych w wypadkach,
 • 0 przypadków śmiertelnych.

 

 

Podsumowanie naszej działalności za rok 2018

W 2018 roku mieliśmy 164 akcje, w tym:

 • 124 na terenie gminy;
 • 42 poza gminą.

 

Wyżej wymienione działania to:

 • 33 pożary;
 • 126 miejscowych zagrożeń
 • 5 alarmów fałszywych.

 

Ogólny czas jaki bracia spędzili w czasie trwania różnych wydarzeń:

 • 1319,9 h. w czasie akcji;
 • 204,45 h. w czasie ćwiczeń, szkoleń i zabezpieczeń.

 

W czasie działań ratowniczych mieliśmy:

 • 22 osoby ranne w wypadkach,
 • 0 przypadków śmiertelnych.

 

Podsumowanie naszej działalności za rok 2017

W 2017 roku mieliśmy 139 akcji, w tym:

 • 103 na terenie gminy;
 • 37 poza gminą.

 

Wyżej wymienione działania to:

 • 27 pożarów;
 • 107 miejscowych zagrożeń
 • 5 alarmów fałszywych.

 

Ogólny czas jaki bracia spędzili w czasie trwania różnych wydarzeń:

 • 966,75 h. w czasie akcji;
 • 258,75 h. w czasie ćwiczeń, szkoleń i zabezpieczeń.

 

W czasie działań ratowniczych mieliśmy:

 • 17 osób rannych w wypadkach,
 • 2 przypadki śmiertelne.

 

Podsumowanie naszej działalności za rok 2016

W 2016 roku mieliśmy 151 akcji, w tym:

 • 109 na terenie gminy;
 • 42 poza gminą.

 

Wyżej wymienione działania to:

 • 35 pożarów;
 • 112 miejscowych zagrożeń
 • 4 alarmy fałszywe.

 

Ogólny czas jaki bracia spędzili w czasie trwania różnych wydarzeń:

 • 1063 h. w czasie akcji;
 • 234,3 h. w czasie ćwiczeń, szkoleń i zabezpieczeń.

 

W czasie działań ratowniczych mieliśmy:

 • 18 osób rannych w wypadkach,
 • 5 przypadków śmiertelnych.

WYDARZENIA
     • Akcje

     • Inne wydarzenia
     • Podsumowanie roku
     • Archiwalne

GALERIA
     • Akcje ratownicze

     • Ćwiczenia
     • Okolicznościowe
     • Zabytki
     • Humor
     • Nasze filmy
     • Filmy akcje
     • Filmy okolicznościowe
     • Filmy pozostałe

 SKŁAD
      • Skład jednostki

      • Członkowie honorowi
      • Nasi Sponsorzy

SPRZĘT

      • Pojazdy
      • Osprzęt

HISTORIA

      • Początki OSP
      • Muzeum
      • Dawne akcje
      • Chronologia
      • Biblioteka strażacka

ARTYKUŁY


Copyright © 2023. OSP Niepokalanów.

Autor: dh br. Marek Gąsiorowski    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plakietka2

Designed by Shape5.com


OSP Niepokalanów, ul. M. Kolbego 5

96-515 Teresin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. br. J. Kulak: 602683964

tel. furta klasztorna: 468642222

Nr konta: BS./Teresin

47-9284-0005-0007-

8605-2000-0010


Wspierają nas:

 

 

Przewiń do góry s5_scroll_arrow.png